Hướng dẫn thanh toán

Sau khi chọn xong hàng hóa dịch vụ tại website, khách hàng chọn phương thức thanh toán qua KeyPay và thực hiện các bước sau:


Bước 1: Đăng nhập website của nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán KeyPay.


Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán www.keypay.gov.vn.

Sau khi chọn hình thức thanh toán qua KeyPay, bạn được chuyển tới www.keypay.gov.vn.


Bước 3: Tại trang www.keypay.gov.vn, khách hàng thực hiện nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu của ngân hàng. Và chọn Thanh toán.

Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán www.keypay.gov.vn. Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác

Nếu thông tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.


Bước 4: Nhập mã xác thực OTP. Hoàn thành giao dịch!